Här hittar du populära och ovanliga flicknamn på K och som har olika ursprung och betydelse!

Kaarina
Finsk form av Karin och Katarina.

Kaija
Finsk smekform till Katarina.

Kajsa
Smekform till Karin.

Kally
Smeknamn för Karla.

Karen
Dansk form av Katarina.

Karin
Svensk form av Katarina.

Karina
Latinskt namn med betydelsen “den kära”.

Karla
Kvinnoform av Karl.

Karolina
Kvinnoform av latinska Carolus.

Katalin
Ungersk form för Katarina.

Katarina
Grekiskt namn som betyder “den rena, kyska”.

Kate
Engelsk smekform till Katarina.

Katinka
Kommer av Katarina.

Katja
Rysk smekform för Katarina.

Katri
Finsk form av Katarina.

Katrin
Engelsk kortform av Katarina.

Katrina
Kommer av Katarina.

Kelly
Irländskt namn som betyder ”krigets segrare” och ”den heliga”.

Kersti
Dialektal form av Kerstin.

Kerstin
Nordisk och lågtysk form av Kristina.

Kerttu
Finsk form av Gertrud.

Ketty
Engelsk smekform för Katarina.

Kia
Smekform av Kristina.

Kickan
Smeknamn för namn som Kristina.

Kicki
Smekform till namn som Kristina.

Kim
Engelsk smekform till Kimberley.

Kirsi
Finsk variantform av Kirsti.

Kirsten
Nordisk form av Kristina.

Kirsti
Kommer av Kristina.

Kitty
Engelsk smekform av Katarina och Kristina.

Klara
Latinskt namn som betyder “den ljusa, klara”.

Klary
Stavningsvariant av Clary.

Konstantia
Latinskt namn som betyder “den ståndaktiga”.

Kornelia
Stavningsvariant av Cornelia.

Kristel
Stavningsvariant av Christel.

Kristin
Kortform av Kristina.

Kristina
Latinskt namn som betyder “den kristna”.

Krystyna
Polsk form av Kristina.

Kyllan
Okänt ursprung.

Kyllikki
Finskt namn.

Käthe
Tysk smekform till Katarina.